คู่มือการติดตั้งกระเบื้องไวนิล

เราจัดทำคู่มือการติดตั้งกระเบื้องไวนิล เคลือบโพลิเมอร์ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต้องการติดตั้งกระเบื้องไวนิลด้วยตัวเอง การติดตั้งกระเบื้องไวนิลไม่ใช่เรื่องยาก หากแต่ความสวยงามของการติดตั้งขึ้นอยู่กับการวัดขนาด และการติดที่ปราณีต ซึ่งให้ผลแต่คนละไม่เหมือนกัน หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามกับทางช่างผู้ชำนาญงาน จะให้ผลการติดตั้งที่ดีที่สุด

 

 

1.ขั้นตอนการเตรียมหน้างาน และตรวจสอบสภาพพื้นก่อนการติดตั้ง

 

 

2.ขั้นตอนการทำความสะอาด และตรวจความชื้นของพื้นผิวก่อนการติดตั้ง

 

 

3.ขั้นตอนตั้งต้นวางแนวกระเบื้อง เพื่อติดตั้ง

 

 

4.ขั้นตอนทากาวรองพื้น สำหรับการติดตั้ง และการวางกระเบื้องไวนิล

 

 

เทคนิคการวัดขนาด และตัดกระเบื้องไวนิล สำหรับงานเข้ามุมห้อง

AW_DIY-BOOK_for-web06

AW_DIY-BOOK_for-web07