How-to-Guideline

พื้นที่จำเป็นต้องมีการปรับพื้นก่อนการปูกระเบื้องยางคือพื้นที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ปูนดิบ ผิวสาก ไม่เรียบ มีรอยต่อ มีรอยร้าว
2. พื้นกระเบื้องเก่ามีรอยยาแนว
3. พื้นที่ไม่ได้ระดับอย่างสม่ำเสมอ พื้นมีลักษณะเป็นเนิน เป็นหลุม เป็นคลื่น ไม่ราบเรียบ
4. ส่วนพื้นไม้ไม่ว่าจะเป็นปาเก้ พื้นไม้ลามิเนต พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ต้องพิจารณาตามสภาพหน้างาน

 

How-to-Problem02

การปรับระดับพื้นก่อนการปูกระเบื้องยางมีความจำเป็น เพราะ เป็นการเตรียมผิวหน้าสัมผัสของพื้นให้ราบเรียบที่สุด เพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างกาวกับกระเบื้องยางให้มากขึ้น เวลาปูกระเบื้องยางแล้วจะได้พื้นที่เรียบเนียนเสมอกัน ไม่โป่งอันเกิดจากพื้นเก่าที่ไม่ได้ระดับ และมีตำหนิ

 

How-to-Problem01

กระเบื้องยางมีการหดตัวหรือไม่ และเพราะอะไรจึงมีการหดตัว
ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีวัสดุก่อสร้างใดในโลกนี้ที่ไม่มีการขยายหรือหดตัวอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจาก อุณภูมิ สาเหตุจากการขยายและหดตัวของกระเบื้องยางเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิภายในห้องอย่างรวดเร็ว อันเนื่องจากการคายความร้อนจากกาวและการสไลค์ปรับระดับพื้น ทำให้กระเบื้องยางมีอุณภูมิที่สูงขึ้น
หากเราทำการเปิดแอร์ในอุณภูมิที่ต่ำ ก็จะทำปฏิกิริยากับตัวกระเบื้องยาง “ร้อนเจอเย็น” ทำให้เกิดการหดตัวของกระเบื้อง
ดังนั้นหลังจากการปูกระเบื้องยางเสร็จสิ้น ควรจะปล่อยให้การติดตั้งเซ็ทตัว 6 – 12 ชั่วโมงครับ หรือถ้าจำเป็นจริงๆ ที่จะเปิดแอร์ ไม่ควรต่ำว่า 26° c เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิห้องอย่างกระทันหัน
และที่สำคัญควรเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ

 

How-to-Slide

การสไลค์คืออะไร และการเท Self leveling คืออะไรทำไมราคาจึงต่างกัน

การสไลค์ คือ การปรับระดับพื้น ซึ่่งพื้นมีความเสียหาย หรือไม่ราบเรียบไม่มากนัก เช่นการปิดหลุม รอย ร่องที่มีขนาดไม่กว้างนัก แต่พื้นโดยรวมจะต้องไม่เอียง และได้ระดับน้ำ

SLIDE FLOOR : การสไลค์ ส่วนผสมประกอบด้วย น้ำ + ปูนซีเมนต์ + ยิปซัม เราจะทำการฉาบปิดพื้นที่มีรอยตำหนิตามข้างต้นครับ
ข้อดีคือ แห้งเร็ว ปรับง่าย ใช้เวลาน้อย
ข้อเสียคือ ไม่สามารถแก้ไขพื้น ที่มีความลาดเอียงได้ หรือแก้ไขพื้นที่มีตำหนิเป็นหลุมลึกและกว้างได้

SELF LEVELING : ส่วนการเท Self leveling เป็นการปรับระดับพื้น ที่มีความดิบ พื้นหยาบ ปูนดิบไม่มีการปรับพื้นมาก่อน และไม่ได้ระดับน้ำ พื้นมีความเอียงไม่สม่ำเสมอกัน หรือต้องการยกระดับพื้นภายในห้อง เพื่อการปูกระเบื้องยางครับ

การเท Self leveling ส่วนผสมประกอบด้วย น้ำ + ปูน Self Leveling Mortar (เป็นปูนที่มีขายสำเร็จ)
ข้อดีคือ ได้ระดับเรียบเนียน แก้ไขพื้นลาดเอียง พื้นเป็นระลอกคลื่น พื้นเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ได้ เรียบจริง
ข้อเสียคือ แห้งช้าใช้เวลา 4-6 วันในการเซ็ทตัวจนสนิท ราคาสูง ต้องอาศัยช่างที่มีความชำนาญ ขั้นตอนการปรับยุ่งยากกว่าการสไลค์พื้น